CAPTRON jako pracodawca

Praca w firmie CAPTRON: to więcej, niż tylko praca

* Wszystkie odniesienia odnoszą się do wszystkich płci

TRADYCJA W PARZE Z ZAAWANSOWANĄ TECHNOLOGIĄ. OD 1983 ROKU.

Od jednoosobowego przedsiębiorcy aż po globalną firmę, obecną w Niemczech, Chinach i Ameryce Północnej.

Tworząc pomost pomiędzy tradycją a zaawansowaną technologią, poświęciliśmy się ekscytującej pionierskiej pracy, polegającej na wykorzystaniu potencjału innowacyjnej technologii czujników – od pomysłu aż po produkcję seryjną. Jednocześnie w kulturze naszego przedsiębiorstwa zakorzeniony jest charakter firmy rodzinnej.

INTEGRALNOŚĆ

Firma CAPTRON ma za sobą ponad trzy dekady stałego rozwoju i nadal się rozrasta. W 2019 roku rozbudowaliśmy nasz zakład w Olching, oferując w ten sposób więcej miejsc pracy w ramach jeszcze nowocześniejszej i bardziej innowacyjnej koncepcji wykorzystania przestrzeni.

Kulturę naszego przedsiębiorstwa cechują długotrwałe relacje, jakie pielęgnują nasi pracownicy z naszymi klientami i partnerami. Jesteśmy wiarygodni w tym, co mówimy i robimy.

Ze względu na fakt, że jest to w stu procentach firma rodzinna, pracownicy mogą polegać na tym, że CAPTRON pozostanie wierny sobie, swoim wartościom i zasadom.

W firmie CAPTRON skupiamy się na długofalowym i trwałym sukcesie, oferujemy pewne miejsca pracy i wspieramy partnerską współpracę, opartą na uczciwości i osobistym szacunku. Jesteśmy wiarygodni w tym, co mówimy i robimy. Wszystko to sprawia, że nasi pracownicy często pozostają lojalni wobec firmy przez wiele lat.

KONCEPCJA ZESPOŁU CAPTRON

Zawsze przywiązujemy dużą wagę do swobodnej, pełnej wzajemnego szacunku i inspirującej atmosfery pracy, na którą może wpływać każdy pracownik. Razem tworzymy coś nowego i zawsze dążymy do wyznaczonego celu.

Stanowi to podstawę wyrazistej koncepcji zespołu CAPTRON. Dzięki regularnym imprezom, wydarzeniom, akcjom oraz stale rozwijającym się platformom informacyjnym i komunikacyjnym, takim jak comiesięczne spotkanie załogi, gazetka pracownicza oraz intranet firmy CAPTRON, codziennie rozwijamy sieć kontaktów i wymianę informacji w całej firmie.

Wyjątkowa jest również nasza bezpośrednia kultura kontaktów w ramach zespołów międzynarodowych . W naszej firmie wszyscy mówią sobie na „ty”, niezależnie od poziomu w hierarchii firmy. Jesteśmy dumni z naszej opartej na zaufaniu i pełnej szacunku kultury współpracy. Dla firmy CAPTRON uczciwość i etyka to dwie ważne wartości, podobnie jak autentyczność, która jest centralnym elementem kultury naszego przedsiębiorstwa.

WYMAGAJĄCE ZADANIA

Jako rozwijająca się, dynamiczna firma, stawiamy przed pracownikami interesujące i różnorodne zadania. Nasza kadra z entuzjazmem stawia czoła nawet złożonym wyzwaniom. Zawsze pracujemy w sposób ukierunkowany na wyniki i staramy się jeszcze bardziej optymalizować nasze procesy i schematy pracy. Wysoce zmotywowani pracownicy mogą dzięki pasji przyczynić się do sukcesu firmy CAPTRON.

RÓWNOWAGA POMIĘDZY ŻYCIEM ZAWODOWYM A ŻYCIEM OSOBISTYM

Dzięki elastycznym godzinom pracy nasi pracownicy mogą znaleźć równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Czas pracy zależy od codziennych obowiązków i zakresu pracy. W przypadku 5-dniowego tygodnia pracy wszyscy pracownicy otrzymują 30 dni urlopu rocznie.

Możliwy jest częściowy tryb pracy Home Office.

PROCES WDRAŻANIA DO PRACY

Serdecznie witamy w firmie CAPTRON. Z radością czekamy na Ciebie jako kolejnego członka zespołu CAPTRON. Abyś od samego początku mógł się z nami dobrze poczuć, poznaj najpierw firmę CAPTRON i jej struktury oraz działy, jak również swoje nowe koleżanki i kolegów. Każdy nowy pracownik bierze udział w naszym programie wdrożeniowym i ma możliwość zapoznania się krok po kroku z nowym środowiskiem pracy. W ramach procesu wdrażania chętnie odpowiemy na najważniejsze pytania dotyczące firmy CAPTRON, naszych wartości i zasad, produktów, jakości, procesów, szkoleń i wiele innych.

ZARZĄDZANIE ZDROWIEM

Firma CAPTRON jest zdrową firmą, w podwójnym znaczeniu tego słowa. Kluczowe znaczenie ma dla nas ciągły i zrównoważony rozwój. Naszą największą siłą są bowiem nasi pracownicy. Bardzo ważne jest dla nas, aby zapewnić naszym pracownikom zdrowe środowisko pracy i przyjemną atmosferę.

Dlatego też oferujemy dostęp do prywatnej opieki medycznej oraz systemu Multisport.

ZAKŁADOWY PROGRAM EMERYTALNY

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że ustawowe świadczenia emerytalne nie wystarczą, aby otrzymywać takie wynagrodzenie, jakie uzyskujemy dzisiaj, również po przejściu na emeryturę. Aby pomóc naszym pracownicom i pracownikom, wspieramy ich dzięki udziałowi pracodawcy.

DALSZY ROZWÓJ

Aby umożliwić jak najlepsze wykonywanie codziennych zadań, zapewniamy naszym pracownikom możliwość aktualizacji posiadanej wiedzy i umiejętności. Po indywidualnym uzgodnieniu celu chcielibyśmy wspierać naszych pracowników poprzez dalszą edukację i szkolenia.

WYKSZTAŁCENIE

Z wielką przyjemnością wspieramy młodych ludzi w poszukiwaniu idealnego sposobu wejścia w życie zawodowe. Wraz z rozpoczęciem codziennego życia zawodowego rozpoczyna się nowy rozdział życia, który niesie ze sobą wyzwania i zmiany. Dobre wykształcenie oferuje doskonałe perspektywy kariery. To pierwszy krok do rozwoju zarówno zawodowego, jak i osobistego. Nasza firma pragnie wnieść swój wkład do tego właśnie rozwoju, wspierając swoich młodych pracowników i stwarzając im perspektywy. Myślą o przyszłości firmy CAPTRON, już dziś szukamy naszych przyszłych specjalistów i menedżerów.

WIĘZI

Podczas codziennej pracy każdy zawsze może polegać na silnych więziach. Naszym wspólnym celem jest inspirowanie ludzi naszymi produktami i usługami. Wymaga to wielu różnych etapów pracy, w które każdy może wnieść swój wkład zgodnie ze swoimi umiejętnościami i zdolnościami. Naszym działaniom zawsze przyświeca wspólny cel tworzenia wspaniałych produktów dla naszych klientów.

Ta wiara w siebie i wzajemne zaufanie stanowią podstawę koleżeńskiej pomocy i umożliwiają osiągnięcie sukcesu zawodowego w firmie CAPTRON.

* Wszystkie określenia osób dotyczą obu płci