Zarządzanie

PHILIP BELLM

Dyrektorem Zarządzającym (CEO)

Philip Bellm jest dyrektorem zarządzającym (CEO) firmy CAPTRON, a od 2016 roku wspólnikiem zarządzającym w drugim pokoleniu, kontynuującym rodzinną tradycję.

Od zawsze zorientowany na IT i technologię, Bellm rozwijał się wraz z firmą CAPTRON, zajmując w niej różne stanowiska: Od roku 2000 przeszedł przez kilka działów, w trakcie pracy ukończył studia z zakresu administracji biznesowej, a od 2006 roku jako menedżer produktu był odpowiedzialny za koncepcję i dalszy rozwój obecnej generacji produktów SENSORtaster. W 2011 roku Pan Bellm objął stanowisko kierownika sprzedaży i od tej chwili kieruje ekspansją i internacjonalizacją firmy.

Aby skrystalizować wizję przedsiębiorstwa i strategicznie rozwijać pozycję firmy CAPTRON, w 2021 roku powołał do życia markę CAPTRON Solutions, dzięki której CAPTRON uzupełnia swoje dotychczasowe portfolio usług w zakresie technologii czujników (CAPTRON Technologies) o usługi zindywidualizowanego projektowania i integracji oprogramowania, doradztwa procesowego (Lean Management) i zarządzania projektami.

ALBRECHT
HOHENADL

Dyrektor Finansowy (CFO), Dyrektor ds. Operacyjnych (COO)

Albrecht Hohenadl od maja 2021 r. jest członkiem kierownictwa CAPTRON, a od 1 stycznia 2022 r. przejmie role dyrektora finansowego (CFO) i operacyjnego (COO). Ponadto w zakresie jego odpowiedzialności znajdzie się rola dyrektora zarządzającego APAC w regionie Azji Pacyficznej.

Albrecht Hohenadl rozpoczął swoją karierę w 2003 roku w monachijskiej firmie SDAX, w której przez około dziesięć lat pracował na różnych stanowiskach kierowniczych w Japonii, na Filipinach i w Chinach. Przed dołączeniem do kierownictwa CAPTRON kierował całym obszarem Azji Pacyficznej w będącej światowym liderem na rynku usług inżynierskich firmie z Monachium. Albrecht Hohenadl studiował komunikację w biznesie w Monachium i Tokio oraz uzyskał tytuł MBA na Regis University Colorado. Jego kompetencje zdobyte dzięki wieloletniemu doświadczeniu w międzynarodowym biznesie oraz na różnych stanowiskach kierowniczych czynią go idealnie przygotowanym do prowadzenia CAPTRON drogą dalszego rozwoju.