Oświadczenie o ochronie danych osobowych

W trakcie dalszego rozwoju naszej strony internetowej i wdrażania nowych technologii, konieczne mogą okazać się również zmiany w deklaracji o ochronie danych osobowych. Dlatego też zalecamy, abyś od czasu do czasu zapoznał się z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności.

CAPTRON Electronic GmbH prowadzi stronę internetową z ogólnymi informacjami oraz interaktywną strefę do subskrypcji newslettera. CAPTRON Electronic GmbH przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności i przestrzega ustawowych przepisów o ochronie danych osobowych.
Poniżej chcielibyśmy wyjaśnić, w jaki sposób obchodzimy się z Państwa danymi osobowymi.


1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim mogę się skontaktować?

Administrator danych w rozumieniu RODO

CAPTRON Electronic GmbH
Johann-G.-Gutenberg-Str. 7
82140 Olching, Niemcy
Telefon: +49 (0) 8142 - 44 88 0
www.captron.de

Dyrektorzy zarządzający: Pan Philip Bellm, Pan Albrecht Hohenadl

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Monachium
Numer w rejestrze handlowym: HRB 70962


2. Przetwarzanie danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej

W każdej chwili mogą Państwo egzekwować następujące prawa kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych:

  • Informacje o przechowywanych przez nas danych osobowych i ich przetwarzaniu (art. 15 RODO),
  • Sprostowanie nieprawidłowych danych osobowych (art. 16 RODO),
  • Usunięcie przechowywanych przez nas danych (art. 17 RODO),
  • Ograniczenie przetwarzania danych, pod warunkiem, że nie możemy usunąć Państwa danych ze względu na zobowiązania prawne (art. 18 RODO),
  • Sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych z nami (art. 21 RODO) oraz
  • Przenoszenie danych, pod warunkiem, że wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych lub zawarli z nami umowę (art. 20 RODO). Jeśli wyrazili Państwo zgodę, mogą Państwo ją wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody będzie miało skutek na przyszłość.


W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z organem nadzorczym, i wnieść skargę, np. z organem nadzorczym państwa zamieszkania (Urząd Ochrony Danych Osobowych; uodo.gov.pl/pl/83/155) lub organem, który nadzoruje nas jako administratora danych (Bawarski Urząd Państwowy ds. Nadzoru nad Ochroną Danych Osobowych [Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht], https://www.lda.bayern.de/de/beschwerde.html).


3. Gromadzenie ogólnych informacji podczas wizyty na naszej stronie internetowej

Po wejściu na naszą stronę internetową - tzn. jeśli nie zarejestrujesz się lub nie podasz nam żadnych informacji - informacje o charakterze ogólnym będą zebrane automatycznie. Informacje te (pliki logów serwera) zawierają typ przeglądarki internetowej, używany system operacyjny, nazwę domeny dostawcy usług internetowych, adres IP itp. Są one przetwarzane w szczególności w następujących celach:

  • Zapewnienie bezproblemowego połączenia z witryną internetową
  • Zapewnienie bezproblemowego korzystania z naszej strony internetowej
  • Analizę bezpieczeństwa i stabilności systemu, a także
  • Do dodatkowych celów administracyjnych.


Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych do wyciągania wniosków na temat Twojej osoby. Ten rodzaj informacji będzie przez nas analizowany statystycznie, jeśli będzie to konieczne do optymalizacji naszej strony internetowej i jej technologii.

3.1 Podstawa prawna

Przetwarzanie odbywa się zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w oparciu o nasz uzasadniony interes w poprawie stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej.

3.2 Odbiorcy

Odbiorcami danych mogą być usługodawcy techniczni, którzy jako podmioty przetwarzające pracują nad działaniem i utrzymaniem naszej strony internetowej.

3.3 Okres przetrzymywania danych

Dane zostaną usunięte, natychmiast po osiągnięciu celu, dla którego zostały zgromadzone. Z reguły ma to miejsce po zakończeniu danej sesji, w przypadku danych, które są wykorzystywane do udostępnienia strony internetowej.

3.4 Przepisy wymagane lub umowne.

Przekazanie wyżej wymienionych danych osobowych nie jest ani ustawowo, ani umownie wymagane. Jednak bez adresu IP usługa i funkcjonalność naszej strony internetowej nie jest gwarantowana. Ponadto, poszczególne usługi mogą być niedostępne lub ograniczone. Z tego powodu sprzeciw jest niemożliwy.


4. Formularz kontaktowy

Wprowadzone dane są wykorzystywane do indywidualnej komunikacji z Państwem. Do tej komunikacji potrzebny jest ważny adres e-mail, imię i nazwisko, kod pocztowy oraz kraj, który służy do przetworzenia Państwa zapytania i późniejszej odpowiedzi. Podanie dodatkowych informacji jest opcjonalne.

4.1 Podstawa prawna

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 2 lit. f RODO). Poprzez udostępnienie formularza kontaktowego, naszym celem jest ułatwienie Państwu skontaktowania się z nami w nieskomplikowany sposób. Wprowadzone informacje zostaną wykorzystane do przetworzenia zapytania, jak również wszelkich ewentualnych powiązanych z nim pytań.

Jeżeli dane są przekazywane do kraju trzeciego bez odpowiednich zabezpieczeń (zob. również pkt 4.2), przekazanie odbywa się również za zgodą osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W przypadku skontaktowania się z nami w celu uzyskania oferty, przetwarzanie informacji podanych w formularzu kontaktowym nastąpi w celu podjęcia działań przedumownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

4.2 Przekazanie danych osobowych do państw trzecich

Dane osobowe są przekazywane do odpowiedniej spółki zależnej CAPTRON (4.3 Odbiorca) w celu dalszego przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą wyraża zgodę na przekazanie jej danych osobowych do lokalnego przedsiębiorstwa w tym celu, w odniesieniu do którego nie istnieje stwierdzenie o odpowiednim stopniu ochrony ani żadne inne odpowiednie zabezpieczenia zapewniające odpowiednią ochronę danych.

W danym kraju spółek zależnych CAPTRON nie zapewniono równoważnego poziomu ochrony jak w Unii Europejskiej i nie przewidziano szczególnych gwarancji w celu zrekompensowania tego deficytu. Nie ma również specjalnej ochrony przed dostępem agencji rządowych. Wyrażając zgodę, osoba zainteresowana jest świadoma tego ryzyka i wyraża zgodę na przekazanie jej danych osobowych do właściwej spółki zależnej CAPTRON (4.3 Odbiorca).

4.3 Odbiorcy

Odbiorcami danych są osoby odpowiedzialne w firmie, w zależności od zapytania. Ponadto dane te mogą być przekazywane naszym przetwórcom współpracujących z nami. Jeśli Państwa zapytanie zostanie złożone w danym kraju, zostanie ono przesłane bezpośrednio do naszych lokalnych firm. Są to:

CAPTRON sp. z o.o. | Sprzedaż Europa Wschodnia
ul. Towarowa 39/204
61-896 Poznań, Polska
Tel +48 61 102 65 25
sales (at) captron.pl
www.captron.pl

CAPTRON Electronic Co., Ltd.
Xing Han Street 5, Block B, Unit 112/113
215021 Suzhou Industrial Park, China
Odpowiedzialna w krajach: Chiny kontynentalne, Tajwan, Hongkong, Makau, Hongkong

CAPTRON North America LP611
9499 Old  Bailes Road, 219, 
Fort Mill, SC, 29707, USA
Odpowiedzialna w krajach: USA, Meksyk, Kanada.

W tym przypadku, firmy te są odpowiedzialne za Państwa dane.

4.4 Okres przechowywania danych

Dane zostaną usunięte nie później niż 24 miesiące po przetworzeniu zapytania. Jeżeli wspólnie zawrzemy umowę, będziemy stosować ustawowe okresy przechowywania danych w niemieckim kodeksie handlowym (Handelsgesetzbuch) i usuniemy Państwa dane zgodnie z określonymi terminami.

4.5 Przepisy wymagane lub umowne

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Możemy jednak odpowiedzieć na Pańskie zapytanie tylko wtedy, gdy podadzą nam Państwo swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz powód złożenia zapytania.


5. Newsletter

Państwa dane będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłania subskrybowanego newslettera za pośrednictwem poczty elektronicznej. Prosimy o podanie imienia i nazwiska, abyśmy mogli zwracać się do Państwa osobiście w newsletterze i w razie potrzeby zidentyfikować Państwa, jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw jako osobie, której dane dotyczą.

Aby otrzymywać newsletter, wystarczy podać swój adres e-mail. W przypadku zapisania się na nasz newsletter, podane przez Państwa dane będą wykorzystywane wyłącznie w tym celu. Subskrybenci mogą być również powiadamiani pocztą elektroniczną o okolicznościach istotnych dla usługi lub rejestracji (takich jak zmiany w ofercie newslettera lub kwestie techniczne).

Potrzebujemy aktualnego adresu e-mail, aby dokończyć rejestrację. Aby sprawdzić, czy rejestracja została rzeczywiście dokonana przez właściciela adresu e-mail, stosujemy procedurę "podwójnego wyrażenia zgody". W tym celu odnotowujemy prośbę o subskrypcję newslettera, gdy wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem i otrzymamy wymaganą odpowiedź. Nie gromadzimy żadnych dodatkowych danych. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłania newslettera i nie będą udostępniane osobom trzecim.

5.1 Podstawa prawna

Na podstawie Państwa wyraźnej zgody (art. 6 ust. 1 ustawy RODO) będziemy regularnie przesyłać Państwu nasz newsletter lub informacje o podobnej treści pocztą elektroniczną na podany przez Państwa adres e-mail. Zgoda na zapisywanie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych na potrzeby newslettera może zostać w każdej chwili wycofana i obowiązywać w przyszłości. Każdy newsletter zawiera odpowiedni link, a także mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji na niniejszej stronie internetowej lub poinformować nas o rezygnacji poprzez opcję kontaktową wskazaną na końcu niniejszej polityki prywatności.

5.2 Odbiorcy

Odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające.

5.3 Okres przechowywania danych

Dane są przetwarzane tylko w tym zakresie, o ile udzielono na to zgody. Dane zostaną następnie usunięte.

5.4 Przepisy wymagane lub umowne

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wyłącznie za zgodą użytkownika. Niestety, nie możemy wysyłać Państwu naszego newslettera bez Państwa zgody.


6. Cookies (ciasteczka)

Podobnie jak wiele innych stron internetowych, używamy tak zwanych "cookies". Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa urządzeniu (laptop, tablet, smartfon itp.), gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Dzięki plikom cookie otrzymujemy pewne informacje, takie jak adres IP, rodzaj używanej przeglądarki i systemu operacyjnego.

Pliki cookie nie mogą być wykorzystywane do uruchamiania programów lub przesyłania wirusów na dany komputer. W oparciu o informacje zawarte w plikach cookie, możemy ułatwić Państwu nawigację po naszej stronie internetowej i prawidłowo wyświetlić nasze strony internetowe dla Państwa. Zebrane przez nas dane nie będą w żadnych okolicznościach udostępniane osobom trzecim, a link do danych osobowych nie zostanie utworzony bez Państwa zgody.

Oczywiście, możesz przeglądać naszą stronę internetową bez plików cookie. Przeglądarka internetowa jest regularnie konfigurowana w taki sposób, aby akceptowała pliki cookie. Ogólnie rzecz biorąc, można w każdej chwili wyłączyć obsługę plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki. Prosimy korzystać z funkcji pomocy przeglądarki internetowej, aby dowiedzieć się, jak zmienić te ustawienia i pamiętać, że poszczególne funkcje naszej strony internetowej mogą nie działać, jeśli wyłączyliście Państwo obsługę plików cookie.

6.1 Okres przechowywania i stosowane pliki cookie

Jeśli zezwolą nam Państwo na używanie plików cookie, poprzez ustawienia przeglądarki lub zgodę, następujące pliki cookie mogą być wykorzystywane na naszych stronach internetowych: W kolejnych sekcjach przekazujemy Państwu informacje, w jaki sposób te pliki cookie mogą (również) odnosić się do danych osobowych.

W ustawieniach przeglądarki można usunąć pojedyncze pliki cookie lub cały zestaw plików cookie. Znajdziesz tu również informacje i instrukcje, jak usunąć te pliki cookie lub jak zapobiec ich zapisywaniu z wyprzedzeniem. Poniższe linki zawierają informacje, których potrzebujesz dla poszczególnych przeglądarek:


7. Korzystanie z Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (zwanej dalej: "Google"). Google Analytics używa tzw. "cookies", czyli plików tekstowych, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z witryny internetowej. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Jednak z powodu aktywacji anonimizacji IP na tych stronach internetowych, Państwa adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje w celu oceny korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika, podsumowania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu na rzecz operatora strony internetowej. Adres IP przeniesiony z Państwa przeglądarki w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Celem przetwarzania danych jest analiza wykorzystania strony internetowej i podsumowanie sprawozdań z działalności na stronie internetowej. W oparciu o korzystanie ze strony internetowej i Internetu świadczone będą inne usługi powiązane.

7.1 Podstawa prawna

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

7.2 Odbiorcy

Odbiorcą danych jest Google jako podmiot przetwarzający. W tym celu zawarliśmy z Google odpowiednią umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

7.3 Okres przechowywania danych

Usunięcie danych następuje w momencie, gdy nie są one już potrzebne do celów ewidencji.

7.4 Przekazanie danych osobowych do państw trzecich

Google przetwarza dane użytkownika w Stanach Zjednoczonych i jest objęty tzw. tarczą prywatności UE-USA ‘Privacy Shield’: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

7.5 Przepisy wymagane lub umowne

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wyłącznie za zgodą użytkownika. Jeśli uniemożliwią Państwo dostęp, może to prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych na stronie internetowej.

7.6 Wycofanie zgody

Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie w oprogramowaniu przeglądarki; należy jednak pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji tej strony internetowej w pełnym zakresie może okazać się niemożliwe. Ponadto można zapobiec przesyłaniu do Google zebranych danych wygenerowanych przez plik cookie oraz danych związanych z korzystaniem przez użytkownika ze strony internetowej (włącznie z adresem IP użytkownika), jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: nbsp; Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics.

7.7 Profilowanie

Dzięki narzędziu śledzącemu Google Analytics można ocenić sposób przeglądania stron internetowych przez odwiedzających i przeanalizować ich zainteresowania. Do tej analizy tworzymy pseudonimowy profil użytkownika.

8. Wbudowane wideo z serwisu YouTube

Wideo z YouTube umieściliśmy na kilku naszych stronach internetowych. Operatorem odpowiednich wtyczek jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (zwany dalej "YouTube"). YouTube, LLC jest spółką zależną Google LLC, 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA (zwaną dalej "Google"). Gdy użytkownik odwiedza stronę z wtyczką YouTube, zostanie utworzone połączenie z serwerami YouTube, które informuje YouTube o odwiedzanych stronach. Gdy użytkownik jest zalogowany na swoje konto YouTube, YouTube może powiązać swoje zachowanie podczas przeglądania z użytkownikiem osobiście. Można temu zapobiec, wylogowując się wcześniej z konta YouTube. Jeśli film wideo z YouTube zostanie uruchomiony, usługodawca używa plików cookie, które zbierają informacje o zachowaniu użytkownika. Dodatkowe informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez YouTube znajdą Państwo w polityce prywatności usługodawcy, jak również dodatkowe informacje na temat Państwa praw i możliwości ustawień w zakresie ochrony prywatności (https://policies.google.com/privacy). Google przetwarza dane użytkownika w USA i jest objęty tzw. tarczą prywatności UE-USA ‘Privacy Shield’: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework


8.1 Podstawa prawna

Zgoda użytkownika stanowi podstawę prawną integracji YouTube i związanego z tym przekazywania danych do Google (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

8.2 Odbiorcy

Odwiedzając YouTube automatycznie nawiązywane jest połączenie z Google.

8.3 Okres przechowywania danych i wycofanie zgody

Każdy, kto wyłączył przechowywanie plików cookie dla programu reklamowego Google, nie będzie musiał oczekiwać żadnych plików cookie podczas oglądania filmów na YouTube. Jednak YouTube przechowuje również informacje o użytkowaniu niepersonalnym w innych plikach cookie. Jeśli chcą Państwo temu zapobiec, muszą Państwo zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce. Dodatkowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć na stronie 'YouTube' w polityce prywatności dostawcy pod adresem: https://policies.google.com/privacy

8.4 Przekazanie danych osobowych do państw trzecich

Google przetwarza dane użytkownika w Stanach Zjednoczonych Ameryki i USA i jest objęty tzw. tarczą prywatności UE-USA ‘Privacy Shield’: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

8.5 Przepisy wymagane lub umowne

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wyłącznie za zgodą użytkownika. Jeśli użytkownik uniemożliwi dostęp, może to prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych na stronie internetowej.


9. Google Adwords

Nasza strona korzysta z Google Conversion Tracking. Operatorem usług Google AdWords jest Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Jeśli odwiedzili Państwo naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google, Google Adwords umieści na Państwa komputerze plik cookie. Plik cookie śledzenia konwersji jest używany, gdy użytkownik kliknie na reklamę z Google. Jeśli użytkownik odwiedza niektóre strony naszej strony internetowej, a plik cookie nie wygasł, my i Google możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. W związku z tym pliki cookie nie mogą być śledzone przez strony internetowe klientów AdWords.

Informacje zbierane przez cookie konwersji są wykorzystywane do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci widzą całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli na swoją reklamę i zostali przekierowani na stronę śledzenia konwersji. Nie otrzymują oni jednak informacji, które identyfikują użytkowników.

9.1 Podstawa prawna

Zgoda użytkownika stanowi podstawę prawną dla integracji Google AdWords i związanego z tym przekazywania danych do Google (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

9.2 Odbiorcy

Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, jego dane osobowe, w tym adres IP, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych. Google może przekazywać takie dane osobowe zebrane w procesie technicznym osobom trzecim. Nie otrzymujemy od Google informacji, które umożliwiłyby identyfikację osoby, której dane dotyczą.

9.3 Okres przechowywania danych i wycofanie zgody

Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do identyfikacji osobistej. Jeśli nie chcą Państwo uczestniczyć w śledzeniu, mogą Państwo odmówić ustawienia pliku cookie w zależności od potrzeb - na przykład ustawiając przeglądarkę tak, aby generalnie wyłączała automatyczne ustawianie plików cookie lub blokując pliki cookie z domeny "googleleadservices.com".

Należy pamiętać, że nie wolno usuwać plików typu "opt-out cookie", o ile nie życzą sobie Państwo, aby dane pomiarowe były rejestrowane. Jeśli usunęli Państwo wszystkie pliki cookie w swojej wyszukiwarce, należy ponownie ustawić odpowiedni plik cookie opt-out.

9.4 Przekazanie danych osobowych do państw trzecich

Google przetwarza dane użytkownika w Stanach Zjednoczonych Ameryki i USA i jest objęty tzw. tarczą prywatności UE-USA ‘Privacy Shield’: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

9.5 Przepisy wymagane lub umowne

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wyłącznie za zgodą użytkownika. Jeśli użytkownik uniemożliwi dostęp, może to prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych na stronie internetowej.


10. Szyfrowanie SSL

Aby chronić bezpieczeństwo Twoich danych podczas transmisji, stosujemy najnowocześniejsze metody szyfrowania (takie jak SSL) poprzez HTTPS.


11. Zmiana naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w taki sposób, aby zawsze była ona zgodna z obowiązującymi wymogami prawnymi lub do uwzględnienia zmian w naszych usługach w polityce prywatności, np. przy wprowadzaniu nowych usług. Państwa kolejna wizyta będzie podlegać nowej polityce prywatności.


12. Pytania do inspektora ochrony danych

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie do nas wiadomości e-mail lub skontaktowanie się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych w naszej organizacji:

activeMind AG
Potsdamer Straße 3
80802 Monachium, Niemcy

privacy@captron.com