Environmental and climate protection

Nasz wkład w środowisko naturalne

Ochrona środowiska i klimatu nabiera coraz większego znaczenia w naszym społeczeństwie, dlatego także my jako firma czujemy odpowiedzialność za zrównoważoną i neutralną dla klimatu działalność gospodarczą. Chcemy mieć swój wkład w ochronę środowiska poprzez zwiększanie inwestycji w działania na rzecz zarządzania proekologicznego:

 • Z naszego punktu widzenia każde przedsiębiorstwo powinno czuć się odpowiedzialne za to, jak świat będzie wyglądał w przyszłości. Do tego zalicza się zaangażowanie w ochronę środowiska poprzez zrównoważone i przemyślane gospodarowanie surowcami. Za swoje przyjazne dla środowiska działania CAPTRON został wyróżniony certyfikatem ISO 14001.

+ Certyfikat środowiskowy ISO 14001 (EN)

+ Certyfikat środowiskowy ISO 14001 (Międzynarodowy)

NASZE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

 • W miarę możliwości rezygnujemy między innymi ze stosowania plastiku, np. w środkach produkcji: Do produkcji wykorzystujemy kubeczki jednorazowe z papieru oraz patyczki higieniczne z bawełny – materiałów, które lepiej nadają się do recyklingu, dzięki czemu są mniej szkodliwe dla środowiska. W sumie oszczędzamy w ten sposób 40 000 plastikowych patyczków higienicznych i 1750 plastikowych kubeczków rocznie. W ciągu tego roku opakowania kartonowe są stopniowo zastępowane przez opakowania zwrotne, które mogą być wielokrotnie wykorzystywane, co pozwala nam zaoszczędzić surowce. Zamiast taśmy klejącej używamy papierowej taśmy pakowej. Dodatkowo dzięki cyfryzacji naszych procesów zarządzania udaje nam się zmniejszyć codziennie zużycie papieru.
 • Ponadto stale redukujemy wykorzystanie surowców krytycznych do produktów CAPTRON. Podczas opracowywania produktów systematycznie szukamy także substytutów, które zwiększą zużycie do produkcji zasobów niekrytycznych.
 • Nowy budynek wyposażony jest w instalację fotowoltaiczną, która stanowi dla oddziału firmy w Olching własne źródło energii elektrycznej. Dzięki temu cała produkcja odbywa się przy użyciu zielonej energii.
 • Wraz z otwarciem nowego budynku firmy na należącym do niego parkingu zainstalowane zostały liczne punkty ładowania samochodów elektrycznych. Poza tym budynek został w całości zaprojektowany i wybudowany zgodnie z najnowszymi wytycznymi środowiskowymi. Siedziba firmy jest ogrzewana i chłodzona za pomocą pompy głębinowej.
 • Wszystkie pomieszczenia firmy czyszczone są przyjaznymi dla środowiska środkami czystości. Zamiast barwników i substancji konserwujących stosowane są naturalne, biodegradowalne surowce.
 • CAPTRON oferuje swoje produkty na całym świecie, zachowując neutralny bilans emisji CO2. Umowy z naszym partnerem logistycznym zostały zmienione tak, by zagwarantować neutralne węglowo dostawy. Ponadto na niektórych rynkach dostawy odbywają się już za pomocą pojazdów elektrycznych. Nie wahamy się wziąć na siebie kosztów takiej tranzycji. Do końca roku ilość emitowanego przez naszą firmę CO2 powinna się zmniejszyć o co najmniej 10%.

WSPIERAMY FUNDACJĘ
"PLANT-FOR-THE-PLANET"

 • Rekompensujemy dwutlenek węgla emitowany podczas podróży służbowych, służących naszemu kierownictwu do zarządzania grupą przedsiębiorstw: Już w 2019 roku ślad węglowy powstały w wyniku podróży służbowych dyrektora sprzedaży i dyrektora zarządzającego został wyrównany. W roku finansowym 2020 to działanie zostało rozszerzone na kolejne szeregi pracowników.
 • CAPTRON zasadził już jeden hektar lasu (1100 drzew) poprzez fundację "Plant-for-the-Planet", aby zrekompensować emisję zanieczyszczeń związanych z podróżami lotniczymi w 2019 roku.

  Dowiedz się więcej o fundacji "Trillion Tree Campaign"