Proces składania wniosków

Będziemy w stanie najlepiej zweryfikować Twoje podanie, gdy będzie ono kompletne. Dlatego też prosimy o upewnienie się, że zostały złożone następujące dokumenty lub informacje:

  • przekonujący list motywacyjny
  • czytelnie przedstawiony życiorys
  • informacje dot. wynagrodzenia i dostępności
  • referencje oraz świadectwa pracy i dyplomy (szkolenia, dodatkowe wykształcenie, studia)


O wszystkim decyduje optymalne przygotowanie
W naszych poradach dotyczących aplikacji wskazujemy, na co należy zwrócić uwagę podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

+ Porady dotyczące aplikacji

 

Twoje dokumenty aplikacyjne były przekonujące

Kolejnym etapem jest zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. Proces aplikacji może wyglądać różnie w różnych działach firmy. Z reguły pierwszym krokiem jest rozmowa online na MS Teams. Jeśli wstępna rozmowa przebiegła pomyślnie, zostanie zorganizowana osobista rozmowa lub ewentualnie będzie to to rozmowa hybrydowa (w zależności od stanowiska).

 

Po uzyskaniu akceptacji

Udało Ci się pomyślnie przejść proces aplikacji, a następnie przyjęłaś/przyjąłeś naszą ofertę? Gratulacje! Aby zapewnić Ci komfort od pierwszego dnia i umożliwić w miarę możliwości szybkie wdrożenie się, oferujemy wszystkim nowym pracownikom szerokie wsparcie. Obejmuje ono na przykład nasz program wdrożeniowy: W tym miejscu można uzyskać więcej informacji na temat firmy CAPTRON, jak również najważniejszych procesów w przedsiębiorstwie. W planie jest również wymiana informacji z innymi pracownikami. W kolejnych tygodniach i miesiącach otrzymasz od nas wsparcie w formie różnych szkoleń i kursów.

+ CAPTRON jako pracodawca