Rada Nadzorcza

Reinhard Bellm

Założyciel firmy i Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jako założyciel CAPTRON, Reinhard Bellm jest ekspertem technicznym, innowatorem i mentorem w tym samym czasie. Do czasu odejścia z zarządu i objęcia funkcji członka rady nadzorczej w styczniu 2022 r. był odpowiedzialny za produkcję, rozwój produktów i zarządzanie innowacjami.

Przez wiele lat pracował jako główny inżynier elektromechanik i inżynier sprzedaży dla znanych producentów czujników w Niemczech i zdobył wiedzę techniczną w zakresie rozwoju i produkcji czujników pojemnościowych. W 1983 r. rozpoczął własną działalność gospodarczą, zajmując się produkcją i sprzedażą czujników poziomu dla automatyki przemysłowej. W trakcie swojej kariery zawodowej Bellm wprowadził na rynek wiele własnych wynalazków, z powodzeniem zgłaszał patenty i korzystał ze swojej wiedzy z korzyścią dla firmy.

W latach 2003, 2006 i 2017 odebrał Bawarską Nagrodę Państwową na Międzynarodowych Targach w Monachium za szczególne osiągnięcia i innowacje. Reinhard Bellm przekazał CAPTRON swoją podstawową kompetencję i największą siłę w zakresie indywidualnych i innowacyjnych rozwiązań czujników, co jest decydujące dla sukcesu dzisiejszego portfolio produktów.

Petra Bellm

Członek rady nadzorczej

Do czasu przejścia do Rady Nadzorczej w styczniu 2022 r. Petra Bellm była odpowiedzialna jako dyrektor zarządzający ds. zasobów ludzkich za obszary zarządzania personelem, rozwoju personelu i zarządzania zdrowiem firmy.

W 2006 r., jako autoryzowany sygnatariusz, a od 1990 r. jako udziałowiec, przejęła zarządzanie zasobami ludzkimi, finansami i informatyką, a w kolejnych latach z powodzeniem rozwijała te obszary. W tym procesie szczególne znaczenie dla Petry Bellm miało dobre samopoczucie wszystkich pracowników oraz współpraca społeczna i komunikacyjna. W 2016 r. przekazała dział IT, a w 2020 r. dział finansowy swojemu synowi Philipowi Bellmowi. Dzięki swojej orientacji na przyszłość i nowoczesnemu sposobowi myślenia, stworzyła trwałe standardy, które do dziś wyróżniają CAPTRON jako nowoczesną i innowacyjną firmę.

Dr. Klaus Feix

Członek Rady Nadzorczej

Dr Klaus Feix jest aktywny jako partner zarządzający MEDICARE Medizinische Geräte GmbH oraz partner venture w MIG Capital AG, a także jako członek zarządu notowanych na giełdzie spółek Schaltbau Holding AG i ARRI AG oraz dyrektor zarządzający Efficient Energy GmbH.

Dzięki swojemu różnorodnemu doświadczeniu w zarządzaniu i szerokiej wiedzy branżowej, doświadczony przedsiębiorca wnosi do strategicznego rozwoju CAPTRON cenną perspektywę zewnętrzną.