26 maja 2020 r. | 6 minut czytaj | Redakcja CAPTRON

Przyciski w wersji higienicznej do pomieszczeń typu clean room oraz systemów pomieszczeń czystych

Firma Ortner Reinraumtechnik stawia na innowacyjne przyciski

Firma Ortner Reinraumtechnik GmbH z Villach w Karyntii od ponad 30 lat oferuje cieszące się powodzeniem na całym świecie urządzenia i technologie, spełniające różne wymagania w zakresie pomieszczeń czystych. Spektrum klientów obejmuje przy tym wymagające branże, takie jak farmacja i biotechnologia, opieka zdrowotna, różne obszary laboratoryjne, a także przemysł półprzewodników i artykułów spożywczych. Wraz z rozwiązaniami firmy Ortner produkty CAPTRON sprawdziły się w praktyce do wielu zastosowań. Ortner polega na rozwiązaniach oferowanych przez firmę CAPTRON w przypadku wielu swoich produktów.

“Nasze przedsiębiorstwo oferuje szeroką gamę produktów z zakresu technologii czujników pojemnościowych i zapewnia całkowicie niezawodne rozwiązania, które można optymalnie zintegrować z naszymi urządzeniami.” 

(Wolfram Kofler, menedżer produktu w firmie Ortner Reinraumtechnik)

TECHNOLOGIA POJEMNOŚCIOWA W CELU ZAPEWNIENIA OPTYMALNEJ KONTROLI W OSOBISTYCH PRYSZNICACH POWIETRZNYCH

Jednym z przykładów jest osobisty prysznic powietrzny JET, opracowany przez firmę Ortner. Osobiste prysznice powietrzne są niezbędnym elementem wyposażenia w farmacji i branży life science, gdy konieczne jest usunięcie cząstek z odzieży przeznaczonej do pomieszczeń czystych. Opracowana w tym celu przez firmę Ortner technologia dysz JET umożliwia odrywanie lub zdzieranie cząstek z odzieży za pomocą efektu pulsacji i wibracji. Zoptymalizowany, laminarny przepływ wyporowy powoduje wydajne usuwanie cząstek i zapobiega możliwości ponownego skażenia osób. Określona pozycja osoby pod prysznicem jest monitorowana przez czujniki i gwarantuje bezpieczny i możliwy do weryfikacji proces czyszczenia.

W celu monitorowania postawy danej osoby, pojemnościowe czujniki SENSORswitch są zintegrowane ze śluzą w lewej i prawej ścianie bocznej. Aby uruchomić proces, użytkownik musi dotknąć obu przycisków SENSORswitch dłońmi, dzięki czemu można zagwarantować, że zajął on w śluzie prawidłową pozycję. Proces czyszczenia powietrzem JET jest następnie uruchamiany automatycznie na skonfigurowany czas. Jeśli użytkownik opuści określoną pozycję w trakcie procesu, wbudowany wyświetlacz monituje użytkownika o ponowne przyjęcie pozycji i proces jest wykonywany do końca.

 

KORZYŚCI DLA KLIENTA

Technologia pojemnościowa sprawdziła się w przypadku przycisków. Pole pojemnościowe jest generowane na powierzchni dotykowej przycisku SENSORswitch i jest mierzone w sposób ciągły. Dotknięcie przycisku powoduje przepływ energii. Różnica pomiędzy wielkością generowanego oraz mierzonego pola energetycznego definiuje reakcję włączania. Nawet podstawowy system przycisków pojemnościowych CAPTRON zapewniają poprawną postawę osoby w śluzie i dlatego odpowiadają również za optymalne czyszczenie.

Za zastosowaniem CHT-1, jednego z najlepszych modeli pojemnościowych przycisków firmy CAPTRON, przemawiało niezawodne funkcjonowanie, które jest zapewnione dzięki pojemnościowej zasadzie działania również w przypadku użycia rękawic gumowych o większych grubościach materiału. Gwarantowana jest przy tym długa żywotność i duża liczba cykli przełączania.

  • Nie są potrzebne żadne śruby mocujące
  • Możliwy montaż spełniający wymogi higieniczne
  • Prosty montaż za pomocą klipsa i złącze elektryczne M8
  • Powierzchnia przycisku bez krawędzi jest łatwa w czyszczeniu
  • W pełni elektroniczny przycisk bez ruchomych części
  • Czyszczenie spełniające wymogi higieniczne
  • Niezwykle solidna i odporna konstrukcja (ochrona IP)

+ Dowiedz się więcej o CHT1 series

 

PRZYCISKI ZE STALI NIERDZEWNEJ W WERSJI HIGIENICZNEJ, SPEŁNIAJĄCE NAJWYŻSZE WYMAGANIA W ŚLUZACH MATERIAŁOWYCH

Te same zalety sprawiły, że CHT1 w wersji do montażu podtynkowego stał się pierwszym wyborem dla zaprezentowanej na początku roku 2020 śluzy materiałowej Comfort S6 firmy Ortner. Jest to praktyczne i skuteczne rozwiązanie do szybkiego i bezpiecznego transferu pomiędzy pomieszczeniami różnych klas pomieszczeń czystych. Śluza materiałowa zapewnia w ten sposób kontrolowane podawanie i wydawanie przez śluzę różnych materiałów i produktów w środowiskach o krytycznym znaczeniu higienicznym. Odpowiednie wymagania występują między innymi w przypadku produkcji chemicznej, farmaceutycznej i w branży life science w laboratoriach badawczych i pomieszczeniach czystych.

Rozwiązanie to zostało zaprojektowane jako niezależne urządzenie z pełną kontrolą wentylacji i dostosowane do wymogów konstrukcji higienicznych. Stała kontrola ciśnienia w komorze oraz filtry HEPA po stronie wejściowej i wyjściowej zapewniają stale oczyszczone powietrze i turbulentny jego przepływ.

+ Przejdź do oferty produktów – przyciski pojemnościowe SENSORswitch

 

 

[Translate to Polnisch:] CAPTRON Hygiene Meldeleuchten

HYGIENIC SIGNALING LIGHTS FOR CLEANROOM SYSTEMS

Trzecim produktem firmy Ortner, w którym sprawdził się przycisk Multi-LED CML1 firmy CAPTRON w wersji higienicznej, jest system pomieszczeń czystych DecAx. System jest specjalnie dostosowany do obszarów przetwarzania i pakowania pierwotnego w produkcji artykułów żywnościowych. Ponadto posiada on funkcję filtracji powietrza i dezynfekcji powierzchni wnętrza urządzenia, która bazuje na przepływie wyporowym o małej turbulencji. Dwustopniowa konstrukcja systemu jest znana jako „technologia przeszkód”. Linia produktów DecAx spełnia szczególnie rygorystyczne wymagania w zakresie bezpieczeństwa produktu i redukcji zarazków podczas przetwarzania produktów mięsnych, delikatesowych i wędliniarskich.

+ Przejdź do oferty produktów – lampy sygnalizacyjne

 

 

OPTYMALNIE WYPOSAŻONE NA PRZYSZŁOŚĆ

Firma Ortner będzie stosować komponenty oferowane przez CAPTRON również w swoich przyszłych projektach. Dzięki dużej liczbie różnych opcji mocowania, takich jak higieniczna instalacja za pomocą „zatrzasku”, można je z łatwością wykorzystać w nowych projektach. Inne ważne czynniki to zastosowane materiały, takie jak stal nierdzewna V4A oraz różne opcje połączeń, w tym złącza wtykowe M8 o wysokim stopniu ochrony IP. Zwłaszcza zastosowanie technologii IO-Link w nowszych seriach przycisków CAPTRON pasuje bardzo dobrze do ogólnej strategii w zakresie technologii pomiaru, kontroli i regulacji w przypadku firmy Ortner.

Konkretnie zaś planowane jest zastosowanie oprócz CHT1 również nowo opracowanego, także pojemnościowego przycisku series10. Ze względu na możliwość obsługi oraz parametry elektryczne można go konfigurować w jeszcze bardziej swobodny sposób. Do parametrów tych należy zaliczyć czułość dotykową oraz minimalny czas wciśnięcia, dynamikę wciskania, interfejs wyjścia (PNP, NPN, przekaźniki, IO-Link) oraz ogólne zasady działania przycisków (statyczne, dynamiczne, bistabilne). Można również konfigurować w sposób indywidualny kolor podświetlenia oraz zakres jego zmian w momencie wciśnięcia przycisku, a także parametry związane z podświetleniem stałym lub migającym. „Nasze urządzenia są ciągle rozwijane i dostosowywane do wciąż zmieniających się wymagań naszych Klientów”, podsumowuje Wolfram Kofler.

+ Więcej o przyciskach CANEO series10

 

“W firmie CAPTRON znaleźliśmy partnera, który wspiera nas w wysokim tempie rozwoju innowacji dzięki optymalnym komponentom.”

Wolfram Kofler, menedżer produktu w firmie Ortner Reinraumtechnik

 

O FIRMIE ORTNER REINRAUMTECHNIK

Firma rodzinna, założona w 1985 r., jest znana jako dostawca systemów do śluz, izolatorów, systemów czystego powietrza i procesów odkażania oraz prowadzi duży dział badań i rozwoju w celu ochrony ludzi, produktów, zwierząt, prac badawczych i środowiska przed źródłami zanieczyszczeń i cząstek.

+ Powrót do przeglądu blogu

> Powrót do przeglądu blogu

 

Masz pytania lub potrzebujesz indywidualnej porady?

+ Skontaktuj się z nami

DO POBRANIA

  • SENSORswitch Catalog (Version 1.6 | 7 MB | PDF)

Download now EN

 

  • Product flyer CANEO series10 (Version 1.1 | 4 MB | PDF)

Download now PL

 

  • User case at Oertner Reinraumtechnik (Version 1.0 | 1,3 MB | PDF)

Download now EN