[Translate to Polnisch:] CAPTRON Kompaktsonde

6 czerwiec 2023 | 11 minut czytania | Redakcja CAPTRON
(To jest zaktualizowana wersja postu z 5 sierpnia 2020 roku)

Technologia pomiaru poziomu. Jak wybrać najlepszą?

Decyzje ekonomiczne we współczesnej automatyce przemysłowej zależą od wiarygodnych danych pomiarowych. Dla operatorów zakładów monitorowanie procesów jest ważnym narzędziem, szczególnie w obszarze pomiaru poziomu.

Która technologia pomiaru poziomu będzie najlepiej dostosowana do indywidualnych potrzeb?

Wybór zależy od tego z jaką cieczą lub materiałem mamy do czynienia. Jest on agresywny chemicznie? Wymagany jest pomiar pojedynczy czy ciągły? Rozmiar zbiornika i środowisko pracy, jak wysokie temperatury, ciśnienie i zapylenie, również mają znaczenie.

Aby ułatwić wybór właściwej metody, stworzyliśmy poniższe zestawienie. Pokazuje ono różne technologie pomiaru poziomu cieczy, materiałów sypkich, past, klejów i materiałów agresywnych chemicznie. 

[Translate to Polnisch:] symbol Time of Flight

Laser ToF ("Time of Flight")

Pomiar poziomu metodą Time-of-Flight ("ToF") mierzy odległość medium od czujnika poprzez czas, jaki zajmuje światłu pokonanie drogi od czujnika do medium i z powrotem. Zmiana poziomu prowadzi do zmiany czasu przebiegu światła, a tym samym do pomiaru i wyświetlenia zmienionego poziomu.

Zaletą pomiaru poziomu metodą ToF z laserem jest bardzo szybki i dokładny bezkontaktowy pomiar nawet w specjalnych środowiskach o wysokim ciśnieniu i zagrożeniu wybuchem lub w pyle i mgle.

Pomiar ToF za pomocą lasera jest szczególnie przydatny do pomiarów ciał stałych luzem, ponieważ pomiar odbywa się bez kontaktu z medium, a więc jest niezależny od jego właściwości.

[Translate to Polnisch:] symbol optische Reflektionsmessung

Optyczna

Optyczny pomiar do wykrywania poziomu cieczy wykorzystuje załamanie światła na medium. Refrakcja to zjawisko, w którym promienie świetlne zmieniają kierunek przechodząc z jednego materiału do drugiego. Dzieje się tak, ponieważ prędkość światła jest różna w różnych materiałach. Optyczne czujniki odbicia składają się z emitera światła i fotodetektora, który mierzy odbite światło. W przypadku obecności cieczy, światło ulega załamaniu, a zatem tylko część światła jest odbijana, co powoduje odpowiednią zmianę sygnału elektrycznego.

Jest to metoda inwazyjna, wymagająca kontaktu z cieczą, ale stanowi niedrogie i praktyczne rozwiązanie do pomiaru poziomu i wykrywania wycieków w wysokich temperaturach i ciśnieniach. Takie czujniki mogą wykryć tylko pewien poziom i są podatne na zanieczyszczenia.

[Translate to Polnisch:] symbol der kapazitive Füllstandsmessung

Pojemnościowa

Pojemnościowy pomiar poziomu jest metodą pomiaru poziomu cieczy lub ciał stałych w pojemniku. Mierzy się pojemność elektryczną pomiędzy prętem pomiarowym (elektrodą), a przewodzącą ścianką pojemnika. Im wyższy jest poziom medium, tym większa jest zmierzona pojemność utworzonego kondensatora. W przypadku zbiornika nieprzewodzącego, zmiany pojemności mogą być również mierzone pomiędzy dwoma prętami pomiarowymi lub prętem pomiarowym i rurką okalającą pręt.

Oprócz poziomu, na pomiar pojemnościowy wpływa również stała dielektryczna medium (wartość DK). Dlatego wymagana jest kalibracja do danego medium, która może być wykonana już w fabryce, poprzez procedurę regulacji lub poprzez wprowadzenie wartości DK do systemu pomiarowego. Pojemnościowy pomiar poziomu jest bardzo precyzyjną i niezawodną metodą. Jest on często stosowany w przemyśle, zwłaszcza w aplikacjach, gdzie wymagany jest dokładny pomiar i kontrola poziomu, np. w przemyśle chemicznym, spożywczym, farmaceutycznym i przy budowie maszyn specjalnych.

[Translate to Polnisch:] Füllstandsmessung durch Ultraschall

Ultradźwiękowa

Te czujniki poziomu emitują ultradźwięki, dzięki czemu odległość między czujnikiem a cieczą może być określona na podstawie czasu podróży odbitej fali dźwiękowej. Jest to dokładna, bezkontaktowa metoda, na którą nie ma wpływu rodzaj mierzonego materiału. Jednak pomiar poziomu za pomocą ultradźwięków jest skomplikowany i kosztowny. Szczególne problemy pojawiają się w przypadku pieniących się cieczy i skomplikowanych kształtów zbiorników.

Ponadto metoda ta nie sprawdza się w przypadku pojemników próżniowych, ponieważ dźwięk nie może rozchodzić się w przestrzeni bez powietrza. Podobnie jak w przypadku wszystkich metod pomiarowych opartych na metodzie ToF, w górnym obszarze zbiornika występuje martwa strefa, przez co nie można całkowicie napełnić zbiornika.

[Translate to Polnisch:] Füllstandsmessung mittels Radar

Radar

Pomiar poziomu za pomocą radaru jest podobny do pomiaru ultradźwiękowego. Jednak czujniki radarowe zamiast ultradźwięków transmitują mikrofale elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości do 120 GHz. Poziom mierzonego produktu jest określany na podstawie czasu pomiędzy transmisją sygnału mikrofalowego a jego echem (metoda ToF).

Czujniki radarowe są dokładne nawet przy dużych odległościach pomiarowych i nie wymagają kalibracji. Są one jednak drogie. Przy tej zasadzie pomiaru występują podobne problemy (martwe pasmo) jak w przypadku czujników ultradźwiękowych. Czujniki radarowe pracują jednak również w próżni. Zwykle czujniki radarowe są stosowane do pomiaru większych odległości (1 m -50 m), na przykład w silosach zbożowych.

[Translate to Polnisch:] Füllstandsmessung mittels Vibrationssensoren

Wibracje

Metoda ta jest szczególnie odpowiednia dla cieczy, jak również dla proszkowych i drobnoziarnistych ciał stałych w przemyśle górniczym, chemicznym i spożywczym. Czujniki wibracyjne posiadają sondę w kształcie widelca, która drga z częstotliwością naturalną. Zmiana częstotliwości wskazuje na zmianę poziomu. Metoda ta jest niedroga i kompaktowa, ale wymaga kontaktu z materiałem.

Ponieważ można zmierzyć tylko konkretny poziom, pomiar za pomocą wibracji zwykle mierzy tylko dyskretne poziomy, takie jak pewien poziom graniczny lub 40%, 60% i 80%. Czujniki wibracyjne nie są również zbyt powtarzalne.

[Translate to Polnisch:] Füllstandsmessung durch Prüfung der Leitfähigkeit

Przewodność

Pomiędzy sondami używanymi w tej technice pomiarowej przykłada się napięcie pomiędzy dwiema elektrodami, aby zmierzyć przewodność lub opór elektryczny materiału. Dopóki sonda jest pokryta cieczą, obwód pozostaje zamknięty i płynie prąd. Gdy sonda nie jest już przykryta, obwód zostaje przerwany i może w ten sposób wskazać niski lub wysoki poziom (pomiar dyskretny).

Takie czujniki są niedrogie, ale mają kontakt z medium i mogą być stosowane tylko w przypadku stale przewodzących cieczy, takich jak woda pitna. Ponadto sonda może z czasem ulec korozji.

[Translate to Polnisch:] Füllstandsmessung mittels Schwimmer

Float

Innym czujnikiem ułatwiającym wykrycie wysokiego lub niskiego poziomu jest wyłącznik pływakowy. Podnosi się on lub opada w miarę wzrostu lub spadku poziomu w naczyniu lub zbiorniku. Ta mechaniczna zasada wykrywania nie wymaga zasilania i jest niedroga.

Jednak w porównaniu z innymi czujnikami, wyłączniki pływakowe są stosunkowo duże i mniej niezawodne, ponieważ mogą się zabrudzić i utknąć w zbiorniku.

[Translate to Polnisch:] Füllstandsmessung mittels Last

Wagowe

Czujniki obciążenia mierzą ciężar kontenera w celu określenia poziomu. W tym procesie czujniki obciążenia są przymocowane do podpory pojemnika i mierzą ciężar wywierany przez pojemnik. Każda zmiana wagi odpowiada zmianie poziomu.

Czujniki obciążenia nadają się zarówno do mediów płynnych, jak i stałych, o ile materiał ma jednolitą gęstość. Problematyczne są przewody zasilające zbiornik, które fałszują pomiar wagi.

Różnice w technologiach pomiarowych w skrócie

Pojemnościowy pomiar poziomu z CAPTRON

[Translate to Polnisch:] CAPTRON kapazitive Füllstandsmessung

Jako specjalista w dziedzinie pomiaru poziomu, CAPTRON wykorzystuje do pomiaru poziomu zarówno technologię pojemnościową jak i laserową ToF.

Jak pokazuje rysunek po prawej stronie, zasada działania pojemnościowego pomiaru poziomu oparta jest na zmianie pojemności kondensatora. W tym przykładzie pręt sondy i ściana zbiornika tworzą dwie elektrody, podczas gdy medium działa jako dielektryk. Zmiana poziomu powoduje zmianę pojemności. Pusty zbiornik ma niską pojemność, podczas gdy wypełniony zbiornik ma wysoką pojemność.

Kryteria wyboru sond pojemnościowych

Kryteria wyboru zależą od wielu czynników - sondy jednoprętowe są stosowane w przypadku zbiorników metalowych, natomiast sondy dwuprętowe lub sondy jednoprętowe z rurką okładzinową są używane w przypadku zbiorników plastikowych. Warunki środowiskowe, takie jak temperatury powyżej 100 °C, oraz wymagany stopień ochrony, np. IP67, decydują o tym, czy wymagany jest wzmacniacz zewnętrzny lub jaki rodzaj połączenia z przyrządem.

Konstrukcje specjalne według specyfikacji klienta

W każdej branży, bardzo różne wymagania stawiane są produktom i materiałom. Dlatego CAPTRON oferuje szereg systemów sond, które mogą być łączone i dostosowywane do potrzeb klienta. W zależności od zastosowania i typu zbiornika, systemy firmy mogą być użyte do skonfigurowania sond spełniających bardzo specyficzne wymagania klienta - aż do długości sond, które są dokładne co do milimetra. Niestandardowe konstrukcje są ważnym czynnikiem, szczególnie w przypadku różnych rozmiarów zbiorników. CAPTRON spełnia te wymagania i oferuje sondy lub nawet podwójne sondy o żądanej długości i z czujnikami mierzącymi wiele różnych cieczy i proszków. Ze względu na opcje materiałowe, korozja nie występuje. Specjalne projekty są opracowywane zgodnie ze specyfikacją klienta, zwłaszcza długość pręta może być określona z dokładnością do centymetra i dostarczona w ciągu dwóch tygodni. Czujniki poziomu firmy CAPTRON są niezwykle niezawodne i bardzo dokładne. Istnieją systemy, które działają od ponad 20 lat. CAPTRON dba również o precyzyjną kalibrację sond z uwzględnieniem geometrii zbiornika, mierzonego materiału (wartość DK) oraz innych czynników wpływających, takich jak m.in. temperatura czy ruch mieszadła. Dostępne są kompaktowe sondy z elektroniką zintegrowaną w obudowie lub sondy z zewnętrznym wzmacniaczem. Zewnętrzny wzmacniacz jest połączony ekranowanym, odpornym na temperaturę przewodem teflonowym z sondą prętową. Ze względu na oddzielenie sondy prętowej od wzmacniacza, sondy te nadają się do pracy w temperaturach do 230 °C.

KONTAKT Z NAMI

Adres

Szczegóły kontaktu

* Pola obowiązkowe