16 listopada 2020 r. | 7 minut czytaj | Redakcja CAPTRON

Porównanie systemów kompletacji

Przegląd aktualnych technologii

W roku 2019 obroty na rynku e-commerce B2C w Niemczech wyniosły około 59,2* mld euro – i trend ten jest wzrostowy. Proces logistyczny, dotyczący każdego zamówienia, wydaje się stosunkowo prosty: wystarczy określić lokalizację towaru, pobrać odpowiednią ilość z magazynu i zapakować zamówienie dla klienta.

Tak, w zasadzie to proste, ale istnieje przecież wiele metod i technologii kompletacji, począwszy od zastosowania dokumentacji w formie papierowej – Pick by Paper, poprzez kody kreskowe w przypadku metody Pick by Barcode, aż po Pick by Voice, Pick by Vision i Pick by Light. Wybór systemu może zależeć od wielu parametrów, takich jak wielkość magazynu, wielkość zamówienia, a także ilości i różnorodności produktów w magazynie.

Systemy w Szczegółach

Najbardziej podstawową metodą jest Pick by Paper, w przypadku której stosowana jest drukowana karta zlecenia wraz z zestawieniami pozycji, na podstawie których osoba kompletująca zamówienie pobiera poszczególne produkty z ich odpowiednich lokalizacji. Może to być świetne rozwiązanie dla małych firm, realizujących niewielkie zamówienia, ale jest trudne do skalowania, może być powolne, podatne na błędy, a co najważniejsze, nie dostarcza informacji o zarządzaniu w czasie rzeczywistym.

Rozwinięciem tego systemu jest metoda Pick by Barcode. W połączeniu z systemem zarządzania magazynem (WMS) osoba kompletująca zamówienia używa skanera kodów kreskowych do lokalizacji i identyfikacji produktów. Gdy tylko produkt zostanie pobrany, można przesłać dane z powrotem do systemu WMS, aby umożliwić automatyczną aktualizację danych o stanach magazynowych. Metoda Pick by Barcode skraca czasy kompletacji i zmniejsza ilość błędów w porównaniu z metodą Pick by Paper.

 

 

W przypadku metody Pick by Voice osoba kompletująca zamówienie otrzymuje za pośrednictwem zestawu słuchawkowego instrukcje, przy czym może swobodnie poruszać się po magazynie i ma wolne ręce. Dzięki funkcji rozpoznawania mowy potwierdzenie zajmującego się kompletacją pracownika trafia za pośrednictwem mikrofonu do systemu WMS. Największą wadą tego systemu jest potencjalnie większa ilość błędów, ograniczenia ze względu na hałas w otoczeniu oraz potrzeba niezawodnej sieci radiowej w magazynie.

Kolejne rozwiązanie, uwalniające ręce pracowników, to Pick by Vision. W tym przypadku pracownik kompletujący zamówienie nosi specjalne okulary cyfrowe, które są połączone z systemem WMS. Umożliwia to znaczny wzrost wydajności, a przy okazji skraca czas niezbędny na przeszkolenie pracowników. Obrazy i tekst na ekranie prowadzą pracownika, dzięki czemu możliwe jest zapewnienie większej dokładności oraz ograniczenie potencjalnych błędów podczas kompletacji. Osoba kompletująca zamówienie potwierdza proces kompletacji skinieniem głowy lub też za pomocą gestów nad okularami. Ponieważ jednakże dostępna powierzchnia w układzie optycznym okularów jest bardzo mała, współczynnik błędów nie ulega znacznej redukcji w porównaniu z metodami wymienionymi wcześniej. Krótka żywotność baterii, duża waga okularów z jednej strony i podatność na usterki techniczne z drugiej, ograniczają niestety zalety tego systemu.

Metoda Pick by Light działa również bez użycia papieru. System prowadzi pracownika magazynu krok po kroku za pomocą sygnałów świetlnych oraz wskaźnika statusu przez cały proces kompletacji. Wskaźnik statusu określa, które produkty i jaką ich ilość należy pobrać z regału. Osoba kompletująca zamówienie potwierdza proces kompletacji za pomocą naciśnięcia przycisku, który inicjuje aktualizację w systemie WMS. Dzięki czytelnym wskazaniom błędy są praktycznie wykluczone.

Systemy Pick by Light nie korzystają z papieru, podnoszą wydajność produkcji, zwiększają dokładność i umożliwiają analizę w czasie rzeczywistym (KPI). Zgodnie z tą metodą skróceniu ulega również czas wdrażania, ponieważ wszelkich procedur można nauczyć się w sposób intuicyjny. Przede wszystkim zaś można zwiększyć wydajność o 50% w porównaniu z typowymi metodami kompletacji, ponieważ sygnały świetlne pomagają pracownikowi zajmującemu się kompletacją w szybkim znalezieniu właściwych artykułów z zestawienia pozycji. Rezultatem jest wyższa wydajność pracy, zoptymalizowane planowanie tras i znaczne skrócenie czasu przejazdów w magazynie.

 

Koszty w Przypadku Błędów

Błędy w kompletacji lub brak dokładności mogą być kosztowne, o czym wie każdy, kto zajmuje się logistyką. Obsługa zwrotów, ponowna wysyłka, dodatkowy wysiłek w związku z obsługą klienta – błąd w magazynie urasta szybko do dużych kwot, ma negatywny wpływ na marżę, obniża zyski, a także wpływa źle na reputację firmy.

Awaria systemu przyczynia się również bardzo szybko do powstania wysokich kosztów. Do tej pory ten aspekt nie był brany pod uwagę podczas planowania procesów logistycznych, ponieważ rozpowszechnione systemy miewają przestoje, co jest na rynku akceptowane. Wadliwe przyciski mechaniczne, czasochłonne ponowne uruchamianie w przypadku problemów z oprogramowaniem, awarie cyfrowych okularów lub skanerów kodów kreskowych – wszystko to przyczynia się do dodatkowych kosztów.

Warto rozważyć Koszty Długoterminowe

Dzięki rozwiązaniu Pick by Light firmy CAPTRON można obsługiwać nawet 80 miejsc magazynowych na kontroler jednocześnie. Pierwszy na świecie pojemnościowy system Pick by Light „oneGRID” sprawia, że proces kompletacji jest efektywny, niezawodny i intuicyjny. Dzięki temu można zapewnić, że operator wybierze właściwe produkty i umieści je w odpowiednim pojemniku. System oneGRID skraca czas realizacji zamówienia, a system jest prawie niezniszczalny i bezawaryjny.

 

Tak zwaną jednostkę potwierdzania zamówień (Pick Acknowledge Unit) z oneGRID można łatwo zainstalować na wózku do kompletacji, a także na półkach regałów. Tylko jedna jednostka potwierdzania zamówień obsługuje przy tym jednocześnie nawet cztery półki regałów.

Możliwe są przy tym dodatkowe funkcje, na przykład: jeśli pracownik kompletujący zamówienie potwierdzi pobranie lub umieszczenie na powierzchni dotykowej za pomocą funkcji dotykowej, wskaźnik stanu pokazuje, ile artykułów jest lub pozostało na półce. Umożliwia to połączenie z systemem KANBAN, który wskazuje wszystkie stany magazynowe w czasie rzeczywistym. Dzięki zastosowaniu metody Pick by Light można ponadto mierzyć jeszcze cały szereg innych wskaźników KPI, a nawet wyświetlać je w magazynie. W ten sposób można obliczać i optymalizować wykorzystanie, wydajność kompletacji oraz ogólną wydajność pracy z dokładnością co do minuty. W efekcie końcowym liczy się przecież to, że im szybszy i bardziej płynny jest sam proces, tym większe jest zadowolenie odbiorców.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć nasz system Pick by Light oneGRID w akcji.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o systemie Pick by Light oneGRID firmy CAPTRON, skontaktuj się z naszym działem sprzedaży za pomocą formularza kontaktowego. Z przyjemnością oferujemy pomoc w zwiększeniu wydajności, zapewnieniu bardziej przyjaznej obsługi oraz szybkości Twoich procesów kompletacji!

 

*Źródło: Statista „Statystyki dotyczące handlu elektronicznego w Niemczech” opublikowane przez A. Poleshova, 14.08.2020 r.https://de.statista.com/statistik/daten/studie/3979/umfrage/e-commerce-umsatz-in-deutschland-seit -1999 /

> Powrót do przeglądu blogu

 

Masz pytania lub potrzebujesz indywidualnej porady?

+ Skontaktuj się z nami