Wspólne opracowywanie nowych modeli biznesowych

Aktualności 27.02.2020:  Termin „Przemysł 4.0” został po raz pierwszy użyty dziewięć lat temu podczas targów w Hanowerze 2011.

Od tego czasu dyskusję w tej dziedzinie zdominowała wizja łączenia inteligentnych komponentów w sieć, która ma za zadanie sterować procesem produkcji, jak również uczynić go bardziej elastycznym i wydajnym. Internet rzeczy, który od dawna istnieje w elektronice użytkowej, powinien teraz wkroczyć do przemysłu.

Jednakże, jeśli spojrzymy na obecny stan w przemyśle procesowym, staje się jasne, że koncepcja ta jest jeszcze w powijakach, pomimo że upłynęło już prawie dziesięć lat. Moim zdaniem konieczne jest pokonanie jeszcze dwóch przeszkód: Z jednej strony wciąż istnieje wiele używanych systemów, które zostały wdrożone i z punktu widzenia użytkownika nadal dobrze spełniają swe zadania – dlatego opóźniają one duże inwestycje w środki służące digitalizacji. Z drugiej strony wielu producentów zrobiło już w tym kierunku pierwszy krok. Mają oni jednakże do czynienia ze złożoną infrastrukturą IT, składającą się z pojedynczych inteligentnych komponentów z bardzo różnymi interfejsami, których połączenie w sieć jest bardzo skomplikowanym zadaniem. Bardziej utrudnia to niż popycha do przodu wizję Przemysłu 4.0.

To właśnie stanowi punkt wyjścia dla Open Industry 4.0 Alliance. Celem tej inicjatywy jest opracowanie wspólnej architektury, opartej na otwartych standardach branżowych. Powinna ona umożliwić nie tylko generowanie danych, ale także sensowne łączenie i ocenę informacji z wielu różnych komponentów, a tym samym również szybsze podejmowanie decyzji popartych wiedzą. Rezultatem tego jest wyższa jakość, krótszy czas wprowadzania na rynek oraz bardziej elastyczne procesy produkcyjne. Z drugiej strony natomiast inteligentne połączenie w sieć wszystkich komponentów tworzy nowe modele biznesowe i scenariusze zastosowań – począwszy od łatwiejszej instalacji nowych urządzeń, które są konfigurowane w sposób centralny i zautomatyzowany, aż po konserwację predykcyjną.

Napawa nas dumą fakt, że od samego początku jesteśmy w firmie CAPTRON częścią tego innowacyjnego konsorcjum. Jesteśmy przekonani, że wizję Przemysłu 4.0 można zrealizować tylko dzięki wspólnemu zaangażowaniu, poprzez połączenie umiejętności oraz usług w celu zaoferowania klientom prawdziwej wartości dodanej.

Autor raportu: Dr Roland Aubauer, Dyrektor ds. Badań i rozwoju, CAPTRON Electronic GmbH

csm_CAPTRON-news-open-industry-alliance2_685895077d

Powiązane aktualności