31.05.2024 | Czas czytania: 6 minut | Zespół redakcyjny CAPTRON

TO JEST PICK-TO-LIGHT

Pick-to-light lub pick-by-light to innowacyjny system kompletacji, który jest szeroko stosowany w zarządzaniu magazynem. Technologia ta wykorzystuje sygnały świetlne do wskazywania pracownikom magazynu dokładnego miejsca przechowywania produktów, które mają zostać pobrane.

Podstawową zasadą jest umożliwienie skutecznej identyfikacji i usuwania właściwych produktów za pomocą wyświetlaczy wizualnych. W branży logistycznej technologia pick-to-light jest wykorzystywana do poprawy dokładności kompletacji, skrócenia czasu kompletacji i zminimalizowania błędów. Technologia ta optymalizuje przepływ pracy w magazynie i pomaga zwiększyć wydajność zarządzania magazynem.

Rozwiązanie pick-to-light od CAPTRON SOLUTIONS działa w oparciu o połączenie elastycznych taśm LED i intuicyjnego oprogramowania typu one-grid. Dzięki temu konfiguracja jest wyjątkowo szybka i łatwa.

Pick-to-Light: Wyjaśnione szybko i prosto

Systemy kompletacji w skrócie

Porównując metody kompletacji, takie jak pick-to-light, pick-by-voice i pick-by-scan, ważne jest, aby wziąć pod uwagę zalety i wady każdej z nich.

Pick-to-light zapewnia wizualne wskazówki dla pracowników magazynu, co skutkuje szybką i dokładną kompletacją. Metoda ta jest szczególnie dobrze dostosowana do środowisk, w których wymagana jest wysoka dokładność i wydajność, takich jak przemysł farmaceutyczny.

Ponadto opracowano pierwszy na świecie mobilny system pick-by-light "ISAC", który elastycznie dostosowuje się do różnych układów magazynu i zapewnia szybką i intuicyjną kompletację przy użyciu wizji komputerowej i laserowego światła punktowego.

Z kolei Pick-by-Voice umożliwia kompletację zamówień bez użycia rąk i wzroku, a pracownicy otrzymują instrukcje za pośrednictwem zestawu słuchawkowego i potwierdzają je głosowo. Metoda ta jest szczególnie odpowiednia dla środowisk, w których ręce pracownika muszą być wolne, np. podczas kompletowania ciężkich lub nieporęcznych przedmiotów. Metoda ta może być bardzo męcząca dla pracownika, ponieważ musi on koncentrować się na instrukcjach systemu podczas kompletowania zamówień. Uczenie wprowadzania głosowego jest również czasochłonne.

Pick-by-scan wykorzystuje skanery kodów kreskowych do identyfikacji produktów i lokalizowania miejsc przechowywania. Metoda ta jest bardziej opłacalna i elastyczna niż pick-to-light, ale wymaga pewnego przeszkolenia pracowników i może być podatna na błędy, jeśli kody kreskowe są uszkodzone lub nieczytelne.

Pick-by-vision to zaawansowana technologia wykorzystująca rzeczywistość rozszerzoną (AR) w celu usprawnienia procesu kompletacji w magazynach i centrach dystrybucyjnych. Pracownicy noszą okulary AR lub zestawy słuchawkowe, które wyświetlają wizualne instrukcje bezpośrednio w ich polu widzenia. Instrukcje te dostarczają informacji o przedmiotach do pobrania, ich lokalizacjach magazynowych i najbardziej efektywnym sposobie dotarcia do nich.

Ostatecznie wybór optymalnej metody kompletacji zależy od konkretnych wymagań i okoliczności firmy, a zalety i wady należy dokładnie rozważyć.

 

Zalety funkcji Pick-to-Light

Wdrożenie Pick-to-Light w zarządzaniu magazynem firmy oferuje liczne zalety i znaczące korzyści. Korzystanie z tego zaawansowanego systemu kompletacji znacznie zwiększa wydajność operacji magazynowych. Dzięki precyzyjnemu wyświetlaniu lokalizacji magazynowych pracownicy mogą szybko znajdować przedmioty i wybierać je bezbłędnie, co prowadzi do znacznego obniżenia wskaźnika błędów. Procesy kompletacji są przyspieszone, ponieważ wyświetlacze wizualne zapewniają pracownikom jasne wskazówki. Pick-to-light pomaga również poprawić organizację magazynu, ponieważ miejsca składowania mogą być wykorzystywane bardziej efektywnie i można uniknąć wąskich gardeł. Ogólnie rzecz biorąc, Pick-by-Light umożliwia firmom bardziej efektywne zarządzanie magazynem, a tym samym znacząco przyczynia się do optymalizacji całego procesu logistycznego.

[Translate to Polnisch:] pick-to-light prozessoptimierung
Przyspieszenie procesu
poprzez optymalizację trasy

 

Procesy kompletacji są szybsze, ponieważ wyświetlacze wizualne zapewniają pracownikom jasne wskazówki i skracają czas wyszukiwania na półce.

[Translate to Polnisch:] pick-to-light fehlerquote reduzieren
Zmniejszenie poziomu błędów
poprzez kierowane trasy kompletacji

 

Dzięki precyzyjnemu wyświetlaniu miejsc przechowywania pracownicy mogą szybko zlokalizować przedmioty i bezbłędnie je usunąć, co prowadzi do znacznego obniżenia wskaźnika błędów.

[Translate to Polnisch:] pick-to-light effizienzsteigerung
Zwiększona wydajność
dzięki szybkiej i łatwej kompletacji zamówień

 

Zastosowanie zaawansowanych systemów kompletacji, takich jak kompletacja wielozamówieniowa lub wsadowa, znacznie zwiększa wydajność operacji magazynowych.

Jak działa Pick-to-Light

[Translate to Polnisch:] Pick-to-Light Lagerkommissionierung

Funkcjonalność systemów pick-to-light opiera się na prostej, ale skutecznej zasadzie, która optymalizuje procesy kompletacji w magazynie.

Typowe komponenty systemu pick-to-light obejmują moduły wyświetlaczy, wyświetlacze lokalizacji składowania i połączenie z systemami zarządzania magazynem. Moduły wyświetlające są przymocowane do regałów magazynowych lub pojemników i wykorzystują sygnały świetlne, aby pokazać pracownikom dokładną lokalizację przechowywania przedmiotów do pobrania. Wyświetlacze lokalizacji magazynowych dostarczają dodatkowych informacji, takich jak numer artykułu, ilość i inne istotne dane.

Systemy te są zwykle połączone z systemem zarządzania magazynem firmy, aby zapewnić dane i aktualizacje w czasie rzeczywistym. Usunięcie artykułu jest rejestrowane w systemie zarządzania magazynem, co umożliwia efektywne zarządzanie zapasami.

Dzięki tej płynnej integracji i jasnym wskazówkom wizualnym, systemy pick-to-light optymalizują procesy kompletacji i przyczyniają się do bardziej wydajnego zarządzania magazynem. Ważne jest, aby oprogramowanie było intuicyjne w obsłudze i prowadziło osobę kompletującą szybko i dokładnie do następnej lokalizacji magazynowej.

Obszary zastosowania

Systemy Pick-to-light są wykorzystywane w różnych branżach, gdzie oferują znaczne korzyści w zakresie zarządzania magazynem i procesów kompletacji.

  • W handlu elektronicznym technologia ta umożliwia wydajne przetwarzanie dużych ilości zamówień i skraca czas wysyłki do klientów.
  • W handlu detalicznym, pick-to-light poprawia organizację magazynu i przyczynia się do szybszego uzupełniania półek, co skutkuje lepszą dostępnością produktów.
  • W przemyśle spożywczym technologia ta zapewnia precyzyjną kompletację łatwo psujących się towarów, a tym samym minimalizuje ilość odpadów.
  • W przemyśle farmaceutycznym pick-to-light jest wykorzystywany do poprawy identyfikowalności leków i zapewnienia, że do zamówień wybierane są właściwe leki.

Wszechstronność Pick-by-Light pokazuje, że technologia ta w znacznym stopniu przyczynia się do zwiększenia wydajności zarządzania magazynem w różnych branżach.

Mobile Pick-by-Light ISAC

Od 2024 roku, oprócz klasycznego systemu pick-to-light, dostępny jest mobilny system pick-to-light. Został on po raz pierwszy zaprezentowany przez CAPTRON SOLUTIONS pod nazwą produktu ISAC na targach LogiMAT.

W przeciwieństwie do klasycznego pick-by-light, gdzie sygnał świetlny jest zamontowany na półce, osoba kompletująca przewozi sygnał świetlny ze sobą na wózku kompletacyjnym. Eliminuje to potrzebę skomplikowanych instalacji i wysoką cenę zakupu ze względu na wymagany sprzęt. Może to szybko zminimalizować rzeczywiste korzyści płynące z systemu pick-by-light, zwłaszcza w dużych magazynach.

Stosowane są specjalne kody, które można po prostu przykleić do lokalizacji materiałów jako etykiety. Korzystając z kamery zintegrowanej z systemem, mobilny pick-by-light może teraz orientować się za pomocą kodów. W tym celu wykorzystuje je do tworzenia cyfrowej mapy magazynu z centymetrową dokładnością, gdy obok niego przejeżdża. Można powiedzieć, że jest to cyfrowy bliźniak.

Dane te mogą być wykorzystane do optymalizacji planowania trasy, a system szybko i sprawnie prowadzi operatora przez magazyn za pomocą intuicyjnego graficznego interfejsu użytkownika. Gdy osoba kompletująca dotrze do żądanej lokalizacji magazynowej, wbudowana wiązka światła na wózku kompletacyjnym jest aktywowana i wskazuje odpowiedni kod na przedziale.

Intuicyjna obsługa systemu ułatwia pracownikom kompletującym znalezienie następnego miejsca składowania.

[Translate to Polnisch:] pick-by-light implementierung
Wskazówki dotyczące wdrażania funkcji Pick-by-Light

 

Podczas wdrażania systemów pick-to-light należy wziąć pod uwagę kilka ważnych aspektów, aby zapewnić płynny proces i maksymalną wydajność.

Po pierwsze, ważne jest, aby dokładnie rozważyć kryteria wyboru i upewnić się, że wybrany system spełnia określone wymagania firmy. Obejmuje to uwzględnienie takich czynników, jak wielkość magazynu, rodzaj przechowywanych przedmiotów i złożoność procesów kompletacji.

Instalacja systemów pick-to-light powinna być przeprowadzona przez doświadczonych specjalistów, aby zapewnić prawidłowe działanie i integrację. Dokładne przeszkolenie pracowników magazynu jest niezbędne, aby mogli oni efektywnie korzystać z systemu i rozumieć wszystkie jego funkcje.

Ponadto należy opracować najlepsze praktyki w celu płynnej integracji z istniejącymi procesami magazynowymi, w tym optymalizacji przepływów pracy i dostosowania do nowych metod pracy.

Postępując zgodnie z tymi wskazówkami dotyczącymi wdrażania, wprowadzenie systemów pick-to-light może zostać pomyślnie zrealizowane i doprowadzić do zwiększenia wydajności zarządzania magazynem.

Trendy rozwojowe z Pick-by-Light

Trendy rozwojowe w sektorze pick-to-light wskazują na obiecującą przyszłość zarządzania magazynem.

Jednym z najbardziej ekscytujących wydarzeń jest zwiększona integracja Internetu rzeczy (IoT) z systemami pick-to-light. Łącząc w sieć urządzenia i czujniki, firmy mogą gromadzić i analizować w czasie rzeczywistym dane dotyczące poziomów zapasów i procesów kompletacji, co prowadzi do dalszej optymalizacji przepływów pracy.

Istnieją również oznaki, że sztuczna inteligencja (AI) jest coraz częściej wykorzystywana do zwiększania wydajności systemów pick-to-light. Przykładowo, algorytmy sztucznej inteligencji mogą pomóc w optymalizacji rozmieszczenia towarów w magazynie lub przewidywaniu popytu w celu lepszego zarządzania poziomami zapasów. Innym ważnym trendem jest integracja robotyki z systemami pick-to-light, umożliwiająca zautomatyzowane procesy kompletacji. Te zaawansowane rozwiązania sprawiają, że pick-to-light staje się jeszcze potężniejszym narzędziem dla firm z sektora zarządzania magazynem, pomagając im zachować konkurencyjność i skutecznie sprostać przyszłym wyzwaniom.
 

Skontaktuj się z nami

Adres

Szczegóły kontaktu

* Pola obowiązkowe